اگر به استان گیلان سر زدید، حتما بازدیدی از دیگر شهرستان های زیبای این استان مانند شهر رودسر و بندر انزلی داشته باشید.